Visdomstand

Visdomstand

På klinikken har vi stor erfaring med opererativ fjernelse af visdomstænder. Under lokal- bedøvelse fjernes problematiske visdomstænder uden smerter

Operation af visdomstænder

Ofte sker det at fremkomsten af visdomstænder giver anledning til problemer med tandkødslommerne, - og trykken på de øvrige kindtænder, - i et omfang hvor kun en operativ fjernelse af visdomstanden er løsningen.

Vi har stor erfaring i at fjerne visdomstænder, - men også i at vejlede dig i den rette pleje af tænder og tandkød, i de tilfælde hvor der rent faktisk er plads til visdomstanden.

Visdomstænder i overmunden

Fjernelse af visdomstænder i overmunden er som hovedregel ukompliceret, fordi der som oftest er fri frembrudsretning og rødderne er samlede. Hertil kommer at knoglen i overkæben er meget blødere end i overkæben. Indgrebet tager sjældent mere end 5-10 minutter og der skal som regel ikke syes efter indgrebet. Der forekommer sjældent hævelse og eftersmerter.

Visdomstænder i undermunden

Visdomstænderne i undermunden vokser som oftest skævt frem, eller også er der ikke plads til at den vokser frem. Knoglen i undermunden er meget hårdere end i overmunden.

Fjernelse af visdomstænder i undermunden kræver ofte et mindre kirurgisk indgreb under operationshygiejniske principper. Underkæbevisdomstanden har ofte krumme og krogede rødder der gør det nødvendigt at dele tænderne i mindre stykker for at fjerne dem.

Hvad er en visdomstand?

En visdomstand er den bagerste tand i tandrækken, og er som udgangspunkt ikke anderledes end de andre kindtænder.

For de fleste er det dog gældende at der ikke er plads til visdomstænderne, hvilket bevirker at de vokser skævt frem, giver anledning til betændelse, giver anledning til caries i de foranstående tænder osv.

Visdomstænder bryder som regel frem omkring 18 års alderen.

En visdomstand er egentligt et levn fra fortiden hvor vores kæber var meget større end i dag. Da vores kæber i dag er meget mindre end tidligere gør pladsen til dem meget mindre hvilket også er medvirkende til at der ofte er pladsmangel omkring visdomstænderne.En visdomstand bryder ofte kun delvist frem igennem tandkødet pga. pladsmangel.

Skal min visdomstand fjernes?

Man er i dag mere tilbageholdende med at fjerne visdomstænder en man var tidligere. Dog ved man at det er forbundet med færre gener og komplikationer, hvis man får fjernet en visdomstand som ung (18-25 år).

 • Betændelse

  En visdomstand skal fjernes, hvis den ikke er helt frembrudt, og der gentagne gange kommer betændelse i tandkødet omkring tanden. Tilstanden er som oftest ledsaget af dårlig ånde, dårlig smag, synkebesvær, hævelse, smerter og nedsat gabeevne.       

 • Caries

  En visdomstand skal fjernes hvis der er caries i tanden, og dette ikke på fornuftig måde kan plomberes.    

 • Caries i tanden foran

  En visdomstand skal fjernes hvis den er ved at give caries i tanden foran (12 års tanden).     

 • Bryder frem i tanden foran

  En visdomstand skal fjernes hvis den bryder frem i tanden foran.       

 • Cyste

  En visdomstand skal fjernes hvis der har dannet sig en cyste omkring tandens krone.

Sådan fjernes en visdomstand i undermunden

 •  Operationen foregår under lokalbedøvelse og er smertefri. Dog kan selve fjernelsen virke ubehagelig, hovedsaligt på grund af lydene.
 • Hvis der har været/eller er betændelse omkring tanden kan det være nødvendigt at give antibiotika inden indgrebet.
 • Når man er sikker på at bedøvelsen virker lægges der et lille snit på ydersiden af gummen.
 • Herefter deles tanden i flere stykker der kan fjernes uden at beskadige tanden foran.
 • Når hele tanden er fjernet skylles området grundigt, og der lægges 2-4 små sting, der kan fjernes i løbet af en uges tid.
 • Selve operationen tager sjældent mere en 20 minutter, men da der er en del forberedelse og information, afsættes der ofte 1 time.

Komplikationer i forbindelse med fjernelse af visdomstænder

Komplikationerne der ses i forbindelse med fjernelse af visdomstænder er sjældent anderledes end de komplikationer der ses i forbindelse med fjernelse af alle mulige andre tænder.

De oftest forekommende komplikationer er:

 • Hævelse og hæmatom (blåt mærke)
 • Nedsat gabeevne
 • Smerter
 • Efterblødning
 • Overfladisk knogleinfektion (Alveolitis sicca)

Sjældne komplikationer:

 • Nerveskader i underkæbens store følenerve
 • Nerveskader i tungens følenerve

Generelt kan man sige at de oftest forekomne komplikationer, er generende, men kan behandles, og oftest forsvinder i løbet af få dage.

Nerveskaderne er heldigvis meget sjældne, da man inden operationen nøje vurderer visdomstandens relation til nerven i underkæben, og her vældes teknik ud fra forholdet imellem visdomstandens rod og underkæbens følenerve.

Vildbjerg tandcenter råder desuden over en CT-scanner der bruges i de tilfælde hvor man med almindeligt røntgen ikke kan afgøre om der kontakt imellem nerve og rod.

De fleste nerveskader er heldigvis forbigående, og man kan forvente bedring i tilstanden i op til 12 måneder efter en skade.

Læs mere om Rodspidsamputation

Læs mere om Vejl. efter operation og tandudtrækning

Kontakt os / bestil tid