Henvisning til Røntgenoptagelse

Henvisning til Røntgenoptagelse

Henvisning til Panorama optagelse og 3D-scanning (Cone Beam CT-Scanning)

For henvisningsblanket til Panorama optagelse og 3D-scanning se under tekst.

Henvisning til Røntgenoptagelse

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning for større dentale røntgenanlæg bekendtgørelse 663 stilles følgende krav til tandlæger, der vil henvise til 3D-scanning:

Kapitel 8 – Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelser

§ 36. Den der henviser tik en røntgenundersøgelse, skal følge de retningslinjer for henvisning til røntgenundersøgelser som er fastsat af den ansvarlige leder af røntgenanlægget.

§ 37. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal sørge for at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom og det forventede resultat af undersøgelsen, skal indgå i vurderingen af berettigelsen.

§ 38. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling, der berettiger undersøgelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af henvisningen, hvem der har udfyldt den. 

Henvisnings formular

Formularen sendes til Vildbjerg Tandcenter

Vestjysk Implantatklinik Ågårdsvej 2 97 13 15 99 info@tanden.dk 7480 Vildbjerg www.tanden.dk

Kontakt os / bestil tid